BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych, numerycznych MES oraz badania doświadczalne w zakresie wytrzymałości,
stateczności i optymalizacji konstrukcji.