Fundusze Europejskie


IGEL Paweł Wysk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Zakup infrastruktury B+R w celu przeprowadzenia prac rozwojowych nad innowacyjną technologią pomiarów detali”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 


Tytuł projektu: Zakup infrastruktury B+R w celu przeprowadzenia prac rozwojowych nad innowacyjną technologią pomiarów detali.
Nr wniosku: RPWP.01.02.00-30-0100/17
Termin realizacji projektu: 28.01.2020
IGEL Paweł Wysk ul. Herbowa 11, 62-070 Dąbrówka

Opis projektu: Celem projektu jest prowadzenie badań, które pozwolą na stworzenie ogólnych zaleceń, co do przyjętej ilości punktów pomiarowych – tak aby zoptymalizować czas i koszty pomiaru. Dzięki utworzeniu działu B+R firma IGEL mogła poszerzyć zakres usług i dążyć do doskonałości w swojej branży, a także polepszyć możliwości w dziedzinie kontroli jakości. Celem projektu jest utworzenie infrastruktury badawczej niezbędnej do tworzenia nowych strategii pomiarów. Do realizacji projektu należy także zakup nowoczesnej aparatury badawczej, jakim jest współrzędnościowa maszyna pomiarowa, która powoduje kompleksowe realizowanie zleceń swoich klientów na najwyższym poziomie.

Wartość projektu: 1 076 250,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 700 000,00 PLN

Fundusze europejskie - IGEL CMM - maszyny pomiarowe, akcesoria CMM

Nowoczesna aparatura badawcza, w tym głowica pomiarowa stykowa, umożliwi analizę podczas pomiarów w trybie impulsowym oraz skanującym, a dzięki skanerowi laserowemu uzyskujemy kompleksowe realizowanie zleceń klientów na najwyższym poziomie. Zakup współrzędnościowej maszyny pomiarowej wraz ze skanerem optycznym daje naszej naszej firmie możliwość przeprowadzenia pełnego spektrum usług dla sektora przemysłowego:

  • kompleksowe rozwiązania w ramach obsługi i optymalizacji systemów pomiarowych (przyrządów, maszyn współrzędnościowych) i indywidualnych systemów przeznaczonych do kontroli jakości wyrobu
  • szkolenia z obsługi współrzędnościowej maszyny pomiarowej
  • usługi pomiarowe wraz z pełną obsługą i analizą wyników
  • optymalizacja ścieżki programu pomiarowego
  • wsparcie procesu pomiarowego z kompleksowym nadzorem
  • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań technicznych
  • usługi z zakresu przygotowania strategii pomiaru
  • inne zlecone przez klienta usługi niebędące jego podstawową działalnością