Portalowa maszyna pomiarowa WENZEL LH 1210/SP25M 1996r. (x: 1200mm y: 2500mm z: 1000mm)

WENZEL LH 1210  
ROK KONSTRUKCJI 1996

ZAKRES POMIAROWY
X: 1200mm
Y: 2500mm
Z: 1000mm

MPEe (µm)   = 2,5 + L/350 (L w mm) MPEp (µm)   = 2,5
Niepewność pomiaru wg DIN EN ISO 10360-2
Zakres temperatur: 19°C - 21°C, 1 K/h, 1 K/m, 2 K/d  

System sondy SP25M
Oprogramowanie WM | Quartis 
Akcesoria biurko oraz System PC z Windows10


CENA NETTO: 75 900,00 EUR*
*Cena nie zawiera transportu, uruchomienia, kalibracji oraz szkolenia z obsługi.