Portalowa maszyna pomiarowa WENZEL LH 54/PH6A 2003 r.   (x: 500mm y: 600mm z: 400mm)

WENZEL LH 54  
ROK KONSTRUKCJI 2003 

ZAKRES POMIAROWY
X: 500mm
Y: 600mm
Z: 400mm

MPEe (µm)   = 3,6 + L/300 (L w mm) MPEp (µm)   = 3,6
Niepewność pomiaru wg DIN EN ISO 10360-2
Zakres temperatur: 18°C - 22°C, 1 K/h, 1 K/m, 2 K/d  

System sterowania: WPC2040 | HT400 
System sondy: PH10T | TP20 | Moduł TP20
Oprogramowanie: WM | Quartis R17  
Akcesoria biurko oraz System PC z Windows
Zestaw trzpieni pomiarowych  


CENA ZAKUPU NETTO: 28 000,00 EUR*
*Cena nie zawiera transportu, uruchomienia, kalibracji oraz szkolenia z obsługi