Portalowa maszyna pomiarowa WENZEL LH 64/PH6A 1995 r.   (x: 600mm y: 500mm z: 400mm)Portalowa maszyna pomiarowa WENZEL LH 64/PH6A 1995 r.   (x: 600mm y: 500mm z: 400mm)
Portalowa maszyna pomiarowa WENZEL LH 64/PH6A 1995 r.   (x: 600mm y: 500mm z: 400mm)
Portalowa maszyna pomiarowa WENZEL LH 64/PH6A 1995 r.   (x: 600mm y: 500mm z: 400mm)

WENZEL LH 64   
ROK KONSTRUKCJI 1995 

ZAKRES POMIAROWY
X: 600mm
Y: 500mm
Z: 400mm

MPEe (µm)   = 3,5 + L/200 (L w mm) MPEp (µm)   = 3,5
Niepewność pomiaru wg DIN EN ISO 10360-2
Zakres temperatur: 18°C - 22°C, 1 K/h, 1 K/m, 2 K/d  

System sterowania: WPC2040 | HT400 
System sondy: PH6 | TP20 |  Moduł TP20
Oprogramowanie: WM | Metrosoft CM 3100
Akcesoria biurko oraz System PC z Windows
Zestaw trzpieni pomiarowych  


CENA ZAKUPU NETTO: 16 200,00 EUR*
*Cena nie zawiera transportu, uruchomienia, kalibracji oraz szkolenia z obsługi