SZKOLENIE: Analiza rysunku technicznego
SZKOLENIE: Analiza rysunku technicznego
Proponowany plan szkolenia:

- Wprowadzenie.
-
Przyczyny trudności w rozumieniu rysunków technicznych

- Jakie rodzaje wymagań zawiera rysunek techniczny.
- Klasy dokładności w budowie maszyn i urządzeń i ich powiązanie z rysunkiem.
- Rysunek konwencjonalny a model 3D.
- Wymiarowanie poszczególnych elementów na rysunku.
- Rodzaje wymiarów na rysunku technicznym
- Konsekwencje integralności norm przywołanych na rysunku.
- Rysunek a model 3D.
- Zasady analizy rysunków technicznych oraz najczęściej popełniane w analizie błędy.
- Rodzaje linii i ich znaczenie.
- Rzutowanie europejskie i amerykańskie i ich oznaczanie na rysunkach.
- Przekroje i widoki.
- Odmiany baz i ich zaznaczanie na rysunkach.
- Rodzaje tolerancji.
- Tolerancje geometryczne

Termin szkolenia:
24.04.2020