SZKOLENIE: Kontroler jakości na produkcji
SZKOLENIE: Kontroler jakości na produkcji
Plan szkolenia:

- definicja kontroli jakości i jej rozwój
- cele i zadania kontroli jakości
- rodzaje kontroli jakości
- kryteria obiektywne i subiektywne w procesach kontroli jakości
- przyrządy pomiarowe oraz zasady doboru przyrządów pomiarowych
- dokumentacja techniczna w kontroli jakości
- dokumentowanie wyników pomiarów
- identyfikacja i identyfikowalność
- identyfikacja i rozwiązywanie problemów jakościowych
- jak sobie radzić w sytuacjach konfliktowych


Ćwiczenia :
 
- komunikatywność oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
- opracowanie planu kontroli
- obsługa podstawowych przyrządów pomiarowych
- praca z rysunkiem technicznym
- dobór odpowiednich narzędzi do pomiaru