SZKOLENIE: Kontroler jakości na produkcji
SZKOLENIE: Kontroler jakości na produkcji
SZKOLENIE: Kontroler jakości na produkcji
Plan szkolenia:

- definicja kontroli jakości i jej rozwój
- cele i zadania kontroli jakości
- rodzaje kontroli jakości
- kryteria obiektywne i subiektywne w procesach kontroli jakości
- przyrządy pomiarowe oraz zasady doboru przyrządów pomiarowych
- dokumentacja techniczna w kontroli jakości
- dokumentowanie wyników pomiarów
- identyfikacja i identyfikowalność
- identyfikacja i rozwiązywanie problemów jakościowych
- jak sobie radzić w sytuacjach konfliktowych


Ćwiczenia :
 
- komunikatywność oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
- opracowanie planu kontroli
- obsługa podstawowych przyrządów pomiarowych
- praca z rysunkiem technicznym
- dobór odpowiednich narzędzi do pomiaru
_______________________________________________________________________________________________________________
Najbliższe szkolenie:


KONTROLER JAKOŚCI NA PRODUKCJI

Termin szkolenia: 19.10.2020 
Czas trwania: 8:30-15:30
Miejsce: ul. Herbowa 11, 62-070 Dąbrówka
Cena: 600 zł/os (netto)  PROMOCJA!

Cena szkoleń obejmuje:  
- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe
- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, 
- obiad, przerwy kawowe

Zgłoszenia można przesyłać na adres: 

office@igel-cmm.com

Zapraszamy do udziału także w innych szkoleniach!

https://www.igel-cmm.com/szkolenie-system-zarzadzania-jakoscia