AKTUALNOŚCI

 SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2019

W dniach 09-11.09.2019 r. w Hotelu Orle w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych!

Wykłady obejmowały zagadnienia związane z najnowszymi trendami we współrzędnościowej technice pomiarowej.
Poruszone zostały tematy odnośnie świadectw PCA, procedur wzorcowania, sprawdzianów funkcjonalnych, modyfikatorów tolerancji, zdolności pomiarowej CMC oraz narzędzi przemysłu 4.0.

DZIĘKUJEMY ZA TAK LICZNE PRZYBYCIE I DO ZOBACZENIA W PRZYSZŁYM ROKU!


Seminarium 2019

Wpis: 17.09.2019 r.

 SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2018


KOLEJNA EDYCJA SEMINARIUM JUŻ ZA NAMI !!!

W dniach 11 - 13 września 2018 r. w Aparthotel w Czarnej Górze odbyło się spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Seminarium z współrzędnościowej techniki pomiarowej zostało zorganizowany przez firmę Wenzel Group GmbH & Co.KG oraz firmę IGEL.

Wykłady dotyczyły podstawowych zagadnień dotyczących maksimum materiału oraz innych modyfikatorów tolerancji geometrycznych, błędy i niepewności w digitalizacji 3D oraz zastosowania systemów optycznych w metrologii.

   SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Zapraszamy za rok 


SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2017

Seminarium2017-1
W dniach 12 - 14 września 2017 r. w Hotelu magellan (Bronisławów - Polska) odbyło się spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Seminarium z współrzędnościowej techniki pomiarowej zostało zorganizowany przez firmę Wenzel Group GmbH & Co.KG oraz firmę IGEL.
 

Cel szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do kierowników działów jakości, inżynierów jakości oraz operatów współrzędnościowych maszyn pomiarowych. 

Seminarium2017-2

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w temacie interpretacji i zrozumienia języka wymiarowania i tolerowania geometrycznego wyrobów. W planie szkolenia ujęte jest omówienie nowych norm ISO jak i ASME przedstawionych w formie wykładów i panelu dyskusyjnego.


Prowadzący szkolenie:

Wykłady:
1. Zbigniew Humienny

Seminarium2017-3Czołowy polski specjalista w zakresie technik współrzędnościowych oraz wymiarowania i tolerowania geometrycznego..

Autor podręcznika „Specyfikacje geometrii wyrobów”, wykładowca Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej i ekspert Komitetu Technicznego ISO/TC 213, autor licznych publikacji z zakresu technik współrzędnościowych GDT/GPS.

 

 2. Michał Wieczorowski

Specjalista w zakresie metrologii wielkości geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów topografii powierzchni, współrzędnościowej techniki pomiarowej i pomiarów optycznych.

 
Tematyka obejmowała:
1. Nowe Normy z zakresu specyfikacji geometrii wyrobów - przegląd nowości.
2. Tolerancje kierunku. Tolerancje położenia - pozycji, współosiowości i symetrii.
3. Charakterystyka przyrządów wykorzystywanych w nowoczesnej metrologii przemysłowej.
4. Pomiary nierówności powierzchni – przykłady, zasady, aplikacje.
5. Wykorzystanie skaningu optycznego i tomografii rentgenowskiej w digitalizacji 3D
6. Programowanie maszyn pomiarowych.
SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2016

„Interpretacja rysunku technicznego wg norm ISO oraz ASME”

Seminarium2016
W dniach 13 - 15 września 2016 r. w Zamku Książ (Dolny Śląsk - Polska) odbyło się spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Seminarium z współrzędnościowej techniki pomiarowej zostało zorganizowany przez firmę Wenzel Group GmbH & Co.KG oraz firmę IGEL.
 

Cel szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do kierowników działów jakości, inżynierów jakości oraz operatów współrzędnościowych maszyn pomiarowych. 

Seminarium2016 -3

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w temacie interpretacji i zrozumienia języka wymiarowania i tolerowania geometrycznego wyrobów. W planie szkolenia ujęte jest kilkadziesiąt przykładów ze standardu ISO jak i ASME przedstawionych w formie wykładów jak i warsztatów.

Prowadzący szkolenie:

Wykłady:
1. Zbigniew Humienny

Seminarium2016 -2Autor podręcznika „Specyfikacje geometrii wyrobów”, wykładowca Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej i ekspert Komitetu Technicznego ISO/TC 213, autor licznych publikacji z zakresu technik współrzędnościowych GDT/GPS.

Czołowy polski specjalista w zakresie technik współrzędnościowych oraz wymiarowania i tolerowania geometrycznego. 

 2. Mariusz Pałucki

Ekspert w zakresie pomiarów wielkości fizycznych w laboratoriach i w procesach wytwarzania. Właściciel laboratorium badawczego i wzorcującego akredytowanego wg akredytacji na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Specjalista w dziedzinie metrologii oraz wzorcowania przyrządów do pomiarów wielkości fizycznych.

Warsztaty:

Metrolodzy, programiści/operatorzy CMM, mający na swoim koncie wykonanie kilkaset programów pomiarowych. Odpowiedzialni za sprawdzanie części na poziomie nowych uruchomień, zajmujący się zatwierdzaniem raportów wymiarowych, opiniowaniem i zatwierdzaniem nowych rysunków pod względem poprawności zastosowania wymiarowania i tolerowania geometrycznego oraz możliwości pomiaru.
 

Tematyka obejmowała:

1. Potrzeba stosowania tolerancji geometrycznych. Wymiar i jego interpretacja. Tolerancje kształtu.
2. Tolerancje kierunku. Tolerancje położenia. Tolerowanie powierzchni swobodnych.
3. Wymaganie maksimum materiału i wymaganie minimum materiału. Tolerancje bicia.
4. Miary, krótki rys historyczny. Układ SI.
5. Warunki środowiskowe i ich wpływ na błędy pomiarów oraz wzorcowanie:
    - temperatura średnia,
    - gradient temperatury czasowy,
    - gradient przestrzenny,
    - prędkości przepływu powietrza.
6. Kompensacja błędów temperaturowych, filtracja punktów przy skaningu – jakie niesie zagrożenie dla wiarygodności wyniku.
7. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych – uwagi o metodach pomiarowych i ich wiarygodności (mikroskopy, długościomierze, projektory, maszyny pomiarowe, wysokościomierze cyfrowe).
8. Okresowa i doraźna kontrola złożonych przyrządów pomiarowych.


SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2015

„Interpretacja rysunku technicznego wg norm ISO oraz ASME”

Seminarium2015W dniach 15 - 17 września 2015 r. w Olandii (Polska) odbyło się spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Seminarium z współrzędnościowej techniki pomiarowej zostało zorganizowany przez firmę Wenzel Group GmbH & Co.KG oraz firmę IGEL. 

Cel szkolenia:
Rysunek techniczny jest językiem wymiarowania i tolerowania geometrycznego wyrobów. Jest to system symboli, znaków, zasad oraz definicji służących do jednoznacznego zdefiniowania geometrii wytwarzanych przedmiotów. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w temacie interpretacji i zrozumienia tego specyficznego języka. W planie szkolenia ujęte jest kilkadziesiąt przykładów ze standardu ISO jak i ASME przedstawionych w formie wykładów jak i warsztatów. Szkolenie w wielu punktach odnosi się do konwencjonalnej jak i współrzędnościowej techniki pomiarowej.

Prowadzący szkolenie:
Metrolog, trener, programista/operator CMM, mający na swoim koncie wykonanie ponad 500 programów pomiarowych. Odpowiedzialny za sprawdzanie detali na poziomie nowych uruchomień, doświadczony konstruktor który zajmuje się zatwierdzaniem raportów wymiarowych, opiniowaniem i zatwierdzaniem nowych rysunków pod względem poprawności zastosowania wymiarowania i tolerowania geometrycznego oraz możliwości wykonania.

Tematyka obejmowała:

 • Kryteria i zasady doboru wyposażenia kontrolno-pomiarowego do pomiaru błędów kształtu i położenia.
 • Pomiary charakterystyk specjalnych i nadzorowanie zdolności procesów produkcyjnych.
 • Bazowanie, modyfikatory i składowe tolerancji geometrycznych oraz ich znaczenie w ocenie geometrii wyrobów.
 • Weryfikacja części zgodnie z zasadami niezależności, powłoki, maksimum materiału oraz pomiary części niesztywnych.
 • Wyjazd do Fabryki VW Poznan.
 • Jednostki miar, krótki rys historyczny, Układ SI, Międzynarodowa Konferencja Miar (ustalanie definicji jednostek miar, metodyki odtwarzania i przenoszenia), inne organizacje metrologiczne.
 • Norma ISO 1725 i proces akredytacji w PCA (wymagania szczegółowe dokumenty DAP ) - informacyjnie.
 • Wzorcowanie maszyn pomiarowych rys historyczny dokumenty CMMA, VDI/VDE 2617, ASME. Normy serii 10360-2-4,5,6 wymagania, wzorce.
 • Niepewność wzorcowania a niepewność pomiaru.
 • Możliwości modernizacji przyrządów pomiarowych.
 • Układy bazowe - praktyczne aspekty definiowania układów bazowych dla CMM.
 • Tolerancje kształtu i położenia - analiza przykładowych problemów podczas pomiaru charakterystyk na CMM– warsztaty i praktyczne przykłady.
 • Sesja pytań i konsultacji – podsumowanie Seminarium.

SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2014

„Tolerowanie i wymiarowanie GD&T oraz specyfikacja geometryczna wyrobu GPS wg norm ISO oraz ASME”

Seminarium2014W dniach 14 - 16 października 2014 r. w Szczyrku (Polska) odbyło się spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Seminarium z współrzędnościowej techniki pomiarowej zostało zorganizowany przez firmę Wenzel Group GmbH & Co.KG oraz firmę IGEL. 


Dla uczestników został przygotowany ciekawy i zróżnicowany program wykładów z praktycznych zagadnień i najnowszej technologii pomiarów współrzędnościowych. 

 

Tematyka obejmowała:

 • Zmiany w normach GPS z ostatnich lat
 • Dlaczego nie tylko ISO - przyczyny i konsekwencje różnorodności norm
 • Dlaczego nie rozumiemy rysunków 2D - przyczyny oraz pomysły na poprawę sytuacji
 • Niepewność specyfikacji - studium przypadku
 • Nowe modyfikatory tolerancji liniowych
 • Nowe modyfikatory tolerancji geometrycznych
 • Zastępowanie tolerancji liniowych tolerancjami geometrycznymi - przykłady
 • Znaczenie modelu matematycznego 3D w tolerowaniu, analizie i pomiarach
 • System punktów referencyjnych RPS wg norm ISO i/lub VW
 • Plan pomiarowy wg norm GS (BMW) jako dobra i sprawdzona praktyka tolerowania położenia i kierunku powierzchni
 • Tolerowanie tworzyw sztucznych wg normy DIN 16742 z 2013 roku
 • WTP (CMM) - wybór czy konieczność
 • Dobór nowych modyfikatorów oraz nowych możliwości tolerowania do opisu funkcji wyrobów
 •  

SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2013

W dniach 17 - 18 kwietnia 2013 r. w Wiśle (Polska) odbyło się spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Seminarium z współrzędnościowej techniki pomiarowej zostało zorganizowany przez firmę Wenzel Group GmbH & Co.KG oraz firmę IGEL. 

SeminariumDla 50 uczestników został przygotowany ciekawy i zróżnicowany program wykładów z praktycznych zagadnień i najnowszej technologii pomiarów współrzędnościowych. Wielu uzytkowników maszyn współrzędnościowych przedstawiło swoje problemy i rozwiązania oraz podzieliło się swoim doświadczeniem w pomiarach współrzędnościowych. Wykładowcy z Politechniki Poznańskiej przedstawili wykłady na temat teoretycznych aspektów metrologii. Firma IGEL zaprezentowała stoisko ze standardowymi mocowaniami (katalogowymi - dk FixierSystem) oraz z mocowaniami pod dany detal dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

Seminarium obejmowało zagadnienia z techniki pomiarów współrzędnościowych oraz oprogramowania Metrosoft Quartis.
Organizator:
Wenzel Group GmbH & Co.KG
Współorganizator: IGEL

 
WDROŻENIE SYSTEMU ZAŁADUNKU MASZYNY POMIAROWEJ


 

Zestaw specjalny - foto 1
Foto 1. Detal cylindryczny umieszczony na płycie bazowej z poduszką powietrzną.
Dojazd wózka buforowego z regulacją wysokości do stołu (płyty granitowej) maszyny pomiarowej.


Zestaw Specjalny - foto2
Foto 2. Przemieszczenie płyty bazowej z poduszką powietrzną wraz z elementem cylindrycznum na stół maszyny pomiarowej w celu dokonania pomiarów współrzędnościowych.ZASTOSOWANIE OPRZYRZĄDOWANIA DK FIXIERSYSTEM ORAZ BLUE DRAGON FIX

dk FixierSystem + Blue Dragon Fix - foto 3
Foto 3. dk Fixiersystem + Blue Dragon Fix


Szybki kontakt
Biuro
office@igel-cmm.com
tel: +48 510 132 581
 

Zapytania ofertowe/zamówienia 
zamowienia@igel-cmm.com
tel: +48 575 899 920