AKTUALNOŚCISzanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenia!

 

ANALIZA RYSUNKU TECHNICZNEGO

Termin szkolenia: 28.02.2020 

Czas trwania: 8:00- 15:00

Miejsce: ul, Herbowa 11, 62-070 Dąbrówka

Cena: 600 zł/os (netto)  PROMOCJA!

 

Program:

 1. Podstawy rysunku technicznego
 2. Układy baz
 3. Tolerancje geometryczne GD&T
 4. Modyfikatory specyfikacji


Praktyczne ćwiczenia:

rzutowanie, przekroje, układy baz, obliczanie pozycji, obliczanie profilu wg ISO, tolerancje bicia, obliczanie maksimum materiału, interpretacja nierównej tolerancji profilu

 

ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO (MSA) ORAZ STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM (SPC)

Termin szkolenia: 27.03.2020 

Czas trwania: 8:00- 15:00

Miejsce: ul, Herbowa 11, 62-070 Dąbrówka

Cena: 600 zł/os (netto)  PROMOCJA!

 

Program i ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do MSA
2. Pomiary i przyczyny błędów pomiarowych
3. Wymagania norm dotyczące analizy MSA
4. Analiza zdolności dla wartości mierzalnych( Procedura 1,2,3)
5. Analiza zdolności dla wartości niemierzalnych (metoda detekcji sygnałów, metoda kappa)
6. Wprowadzenie do SPC
7. Miary wykorzystywane w statystyce 
8. Kwalifikacja i analiza procesu (Cm, Cmk,Cp,Cpk,Pp,Ppk)

 

Cena szkoleń obejmuje:  

- udział w szkoleniu, 

- materiały szkoleniowe

- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,  

- obiad, przerwy kawowe

 

Zgłoszenia można przesyłać na adres: 

office@igel-cmm.com

Zapraszamy do udziału także w innych szkoleniach!

https://www.igel-cmm.com/szkolenie-system-zarzadzania-jakoscia  

SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2019

W dniach 09-11.09.2019r. w Hotelu Orle w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych!

Wykłady obejmowały zagadnienia związane z najnowszymi trendami we współrzędnościowej technice pomiarowej.
Poruszone zostały tematy odnośnie świadectw PCA, procedur wzorcowania, sprawdzianów funkcjonalnych, modyfikatorów tolerancji, zdolności pomiarowej CMC oraz narzędzi przemysłu 4.0.

DZIĘKUJEMY ZA TAK LICZNE PRZYBYCIE I DO ZOBACZENIA W PRZYSZŁYM ROKU!


Seminarium 2019

Wpis: 17.09.2019 r.

 
Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Seminarium z Techniki Współrzędnościowej, które odbędzie się  w dniach 09-11.09.2019  w Hotel Orle – Centrum konferencyjne w Gdańsku.
Seminarium skierowane jest do kierowników działów jakości, inżynierów jakości oraz operatorów współrzędnościowych maszyn pomiarowych.​ Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy przedstawionej w formie wykładów.
Seminarium dotyczyć będzie zagadnień związanych z najnowszymi trendami we współrzędnościowej technice pomiarowej. Omawiane będą również tematy dotyczące świadectw PCA, procedur wzorcowania, sprawdzianów funkcjonalnych, a także modyfikatorów tolerancji oraz wiele innych.

Koszt uczestnictwa 1600 PLN netto (w cenie uczestnictwa zapewniamy nocleg wraz z wyżywieniem).
Wpis: 01.05.2019 r.

 SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2018


KOLEJNA EDYCJA SEMINARIUM JUŻ ZA NAMI !!!

W dniach 11 - 13 września 2018 r. w Aparthotel w Czarnej Górze odbyło się spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Seminarium z współrzędnościowej techniki pomiarowej zostało zorganizowany przez firmę Wenzel Group GmbH & Co.KG oraz firmę IGEL.

Wykłady dotyczyły podstawowych zagadnień dotyczących maksimum materiału oraz innych modyfikatorów tolerancji geometrycznych, błędy i niepewności w digitalizacji 3D oraz zastosowania systemów optycznych w metrologii.

   SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!
Zapraszamy za rok 


SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2017

Seminarium2017-1
W dniach 12 - 14 września 2017 r. w Hotelu magellan (Bronisławów - Polska) odbyło się spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Seminarium z współrzędnościowej techniki pomiarowej zostało zorganizowany przez firmę Wenzel Group GmbH & Co.KG oraz firmę IGEL.
 

Cel szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do kierowników działów jakości, inżynierów jakości oraz operatów współrzędnościowych maszyn pomiarowych. 

Seminarium2017-2

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w temacie interpretacji i zrozumienia języka wymiarowania i tolerowania geometrycznego wyrobów. W planie szkolenia ujęte jest omówienie nowych norm ISO jak i ASME przedstawionych w formie wykładów i panelu dyskusyjnego.


Prowadzący szkolenie:

Wykłady:
1. Zbigniew Humienny

Seminarium2017-3Czołowy polski specjalista w zakresie technik współrzędnościowych oraz wymiarowania i tolerowania geometrycznego..

Autor podręcznika „Specyfikacje geometrii wyrobów”, wykładowca Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej i ekspert Komitetu Technicznego ISO/TC 213, autor licznych publikacji z zakresu technik współrzędnościowych GDT/GPS.

 

 2. Michał Wieczorowski

Specjalista w zakresie metrologii wielkości geometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów topografii powierzchni, współrzędnościowej techniki pomiarowej i pomiarów optycznych.

 
Tematyka obejmowała:
1. Nowe Normy z zakresu specyfikacji geometrii wyrobów - przegląd nowości.
2. Tolerancje kierunku. Tolerancje położenia - pozycji, współosiowości i symetrii.
3. Charakterystyka przyrządów wykorzystywanych w nowoczesnej metrologii przemysłowej.
4. Pomiary nierówności powierzchni – przykłady, zasady, aplikacje.
5. Wykorzystanie skaningu optycznego i tomografii rentgenowskiej w digitalizacji 3D
6. Programowanie maszyn pomiarowych.
SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2016

„Interpretacja rysunku technicznego wg norm ISO oraz ASME”

Seminarium2016
W dniach 13 - 15 września 2016 r. w Zamku Książ (Dolny Śląsk - Polska) odbyło się spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Seminarium z współrzędnościowej techniki pomiarowej zostało zorganizowany przez firmę Wenzel Group GmbH & Co.KG oraz firmę IGEL.
 

Cel szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do kierowników działów jakości, inżynierów jakości oraz operatów współrzędnościowych maszyn pomiarowych. 

Seminarium2016 -3

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w temacie interpretacji i zrozumienia języka wymiarowania i tolerowania geometrycznego wyrobów. W planie szkolenia ujęte jest kilkadziesiąt przykładów ze standardu ISO jak i ASME przedstawionych w formie wykładów jak i warsztatów.

Prowadzący szkolenie:

Wykłady:
1. Zbigniew Humienny

Seminarium2016 -2Autor podręcznika „Specyfikacje geometrii wyrobów”, wykładowca Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej i ekspert Komitetu Technicznego ISO/TC 213, autor licznych publikacji z zakresu technik współrzędnościowych GDT/GPS.

Czołowy polski specjalista w zakresie technik współrzędnościowych oraz wymiarowania i tolerowania geometrycznego. 

 2. Mariusz Pałucki

Ekspert w zakresie pomiarów wielkości fizycznych w laboratoriach i w procesach wytwarzania. Właściciel laboratorium badawczego i wzorcującego akredytowanego wg akredytacji na zgodność z PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Specjalista w dziedzinie metrologii oraz wzorcowania przyrządów do pomiarów wielkości fizycznych.

Warsztaty:

Metrolodzy, programiści/operatorzy CMM, mający na swoim koncie wykonanie kilkaset programów pomiarowych. Odpowiedzialni za sprawdzanie części na poziomie nowych uruchomień, zajmujący się zatwierdzaniem raportów wymiarowych, opiniowaniem i zatwierdzaniem nowych rysunków pod względem poprawności zastosowania wymiarowania i tolerowania geometrycznego oraz możliwości pomiaru.
 

Tematyka obejmowała:

1. Potrzeba stosowania tolerancji geometrycznych. Wymiar i jego interpretacja. Tolerancje kształtu.
2. Tolerancje kierunku. Tolerancje położenia. Tolerowanie powierzchni swobodnych.
3. Wymaganie maksimum materiału i wymaganie minimum materiału. Tolerancje bicia.
4. Miary, krótki rys historyczny. Układ SI.
5. Warunki środowiskowe i ich wpływ na błędy pomiarów oraz wzorcowanie:
    - temperatura średnia,
    - gradient temperatury czasowy,
    - gradient przestrzenny,
    - prędkości przepływu powietrza.
6. Kompensacja błędów temperaturowych, filtracja punktów przy skaningu – jakie niesie zagrożenie dla wiarygodności wyniku.
7. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych – uwagi o metodach pomiarowych i ich wiarygodności (mikroskopy, długościomierze, projektory, maszyny pomiarowe, wysokościomierze cyfrowe).
8. Okresowa i doraźna kontrola złożonych przyrządów pomiarowych.


SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2015

„Interpretacja rysunku technicznego wg norm ISO oraz ASME”

Seminarium2015W dniach 15 - 17 września 2015 r. w Olandii (Polska) odbyło się spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Seminarium z współrzędnościowej techniki pomiarowej zostało zorganizowany przez firmę Wenzel Group GmbH & Co.KG oraz firmę IGEL. 

Cel szkolenia:
Rysunek techniczny jest językiem wymiarowania i tolerowania geometrycznego wyrobów. Jest to system symboli, znaków, zasad oraz definicji służących do jednoznacznego zdefiniowania geometrii wytwarzanych przedmiotów. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy w temacie interpretacji i zrozumienia tego specyficznego języka. W planie szkolenia ujęte jest kilkadziesiąt przykładów ze standardu ISO jak i ASME przedstawionych w formie wykładów jak i warsztatów. Szkolenie w wielu punktach odnosi się do konwencjonalnej jak i współrzędnościowej techniki pomiarowej.

Prowadzący szkolenie:
Metrolog, trener, programista/operator CMM, mający na swoim koncie wykonanie ponad 500 programów pomiarowych. Odpowiedzialny za sprawdzanie detali na poziomie nowych uruchomień, doświadczony konstruktor który zajmuje się zatwierdzaniem raportów wymiarowych, opiniowaniem i zatwierdzaniem nowych rysunków pod względem poprawności zastosowania wymiarowania i tolerowania geometrycznego oraz możliwości wykonania.

Tematyka obejmowała:

 • Kryteria i zasady doboru wyposażenia kontrolno-pomiarowego do pomiaru błędów kształtu i położenia.
 • Pomiary charakterystyk specjalnych i nadzorowanie zdolności procesów produkcyjnych.
 • Bazowanie, modyfikatory i składowe tolerancji geometrycznych oraz ich znaczenie w ocenie geometrii wyrobów.
 • Weryfikacja części zgodnie z zasadami niezależności, powłoki, maksimum materiału oraz pomiary części niesztywnych.
 • Wyjazd do Fabryki VW Poznan.
 • Jednostki miar, krótki rys historyczny, Układ SI, Międzynarodowa Konferencja Miar (ustalanie definicji jednostek miar, metodyki odtwarzania i przenoszenia), inne organizacje metrologiczne.
 • Norma ISO 1725 i proces akredytacji w PCA (wymagania szczegółowe dokumenty DAP ) - informacyjnie.
 • Wzorcowanie maszyn pomiarowych rys historyczny dokumenty CMMA, VDI/VDE 2617, ASME. Normy serii 10360-2-4,5,6 wymagania, wzorce.
 • Niepewność wzorcowania a niepewność pomiaru.
 • Możliwości modernizacji przyrządów pomiarowych.
 • Układy bazowe - praktyczne aspekty definiowania układów bazowych dla CMM.
 • Tolerancje kształtu i położenia - analiza przykładowych problemów podczas pomiaru charakterystyk na CMM– warsztaty i praktyczne przykłady.
 • Sesja pytań i konsultacji – podsumowanie Seminarium.

SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2014

„Tolerowanie i wymiarowanie GD&T oraz specyfikacja geometryczna wyrobu GPS wg norm ISO oraz ASME”

Seminarium2014W dniach 14 - 16 października 2014 r. w Szczyrku (Polska) odbyło się spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Seminarium z współrzędnościowej techniki pomiarowej zostało zorganizowany przez firmę Wenzel Group GmbH & Co.KG oraz firmę IGEL. 


Dla uczestników został przygotowany ciekawy i zróżnicowany program wykładów z praktycznych zagadnień i najnowszej technologii pomiarów współrzędnościowych. 

 

Tematyka obejmowała:

 • Zmiany w normach GPS z ostatnich lat
 • Dlaczego nie tylko ISO - przyczyny i konsekwencje różnorodności norm
 • Dlaczego nie rozumiemy rysunków 2D - przyczyny oraz pomysły na poprawę sytuacji
 • Niepewność specyfikacji - studium przypadku
 • Nowe modyfikatory tolerancji liniowych
 • Nowe modyfikatory tolerancji geometrycznych
 • Zastępowanie tolerancji liniowych tolerancjami geometrycznymi - przykłady
 • Znaczenie modelu matematycznego 3D w tolerowaniu, analizie i pomiarach
 • System punktów referencyjnych RPS wg norm ISO i/lub VW
 • Plan pomiarowy wg norm GS (BMW) jako dobra i sprawdzona praktyka tolerowania położenia i kierunku powierzchni
 • Tolerowanie tworzyw sztucznych wg normy DIN 16742 z 2013 roku
 • WTP (CMM) - wybór czy konieczność
 • Dobór nowych modyfikatorów oraz nowych możliwości tolerowania do opisu funkcji wyrobów
 •  

SEMINARIUM Z WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ 2013

W dniach 17 - 18 kwietnia 2013 r. w Wiśle (Polska) odbyło się spotkanie użytkowników współrzędnościowych maszyn pomiarowych. Seminarium z współrzędnościowej techniki pomiarowej zostało zorganizowany przez firmę Wenzel Group GmbH & Co.KG oraz firmę IGEL. 

SeminariumDla 50 uczestników został przygotowany ciekawy i zróżnicowany program wykładów z praktycznych zagadnień i najnowszej technologii pomiarów współrzędnościowych. Wielu uzytkowników maszyn współrzędnościowych przedstawiło swoje problemy i rozwiązania oraz podzieliło się swoim doświadczeniem w pomiarach współrzędnościowych. Wykładowcy z Politechniki Poznańskiej przedstawili wykłady na temat teoretycznych aspektów metrologii. Firma IGEL zaprezentowała stoisko ze standardowymi mocowaniami (katalogowymi - dk FixierSystem) oraz z mocowaniami pod dany detal dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

Seminarium obejmowało zagadnienia z techniki pomiarów współrzędnościowych oraz oprogramowania Metrosoft Quartis.
Organizator:
Wenzel Group GmbH & Co.KG
Współorganizator: IGEL

 
WDROŻENIE SYSTEMU ZAŁADUNKU MASZYNY POMIAROWEJ


 

Zestaw specjalny - foto 1
Foto 1. Detal cylindryczny umieszczony na płycie bazowej z poduszką powietrzną.
Dojazd wózka buforowego z regulacją wysokości do stołu (płyty granitowej) maszyny pomiarowej.


Zestaw Specjalny - foto2
Foto 2. Przemieszczenie płyty bazowej z poduszką powietrzną wraz z elementem cylindrycznum na stół maszyny pomiarowej w celu dokonania pomiarów współrzędnościowych.ZASTOSOWANIE OPRZYRZĄDOWANIA DK FIXIERSYSTEM ORAZ BLUE DRAGON FIX

dk FixierSystem + Blue Dragon Fix - foto 3
Foto 3. dk Fixiersystem + Blue Dragon Fix


Szybki kontakt
Biuro
office@igel-cmm.com
tel: +48 575 899 920
 

Zapytania ofertowe/zamówienia 
zamowienia@igel-cmm.com