SZKOLENIE: Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych
SZKOLENIE: Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych
Proponowany plan szkolenia:

- klasyfikacja przyrządów pomiarowych
- parametry metrologiczne przyrządów pomiarowych
- warunki użytkowania
- błędy pomiarów i interpretacja wyników pomiarów
- przyrządy suwmiarkowe
- przyrządy mikrometryczne
- czujniki pomiarowe
- sprawdziany funkcjonalne
- przyrządy pomiarowe w konfrontacji z rysunkiem technicznym i planem kontroli
- najczęściej popełniane błędy w obsłudze przyrządów pomiarowych
- ćwiczenia praktyczne