SZKOLENIE: Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowychSZKOLENIE: Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych
SZKOLENIE: Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych
SZKOLENIE: Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych
Warianty:
Już od:
900,00PLN
1107,00PLN

Termin szkolenia: 26.03.2021
Czas trwania:
8:30 - 15:30
Miejsce:
ul. Herbowa 11, 62-070 Dąbrówka
Cena: 700 zł/os (netto)  PROMOCJA!


Cel szkolenia:

 • Poprawne wykorzystanie i posługiwanie się podstawowymi przyrządami pomiarowymi.
 • Unikanie popełniania typowych błędów podczas wykonywania pomiarów
 • Zagwarantowania odpowiedniego poziomu oceny jakości procesu produkcyjnego
 • Zapoznanie z celami i metodami nadzorowania wyposażenia kontrolno-pomiarowego

Adresaci:

 • osoby posługujące się przyrządami do pomiaru
 • inżynierowie procesu, technolodzy, kierownicy, liderzy zespołów produkcyjnych
 • kwalifikowani operatorzy i pracownicy produkcyjni,
 • osoby wspomagające działy kontroli jakości i izby pomiarów

Plan szkolenia:

 • Klasyfikacja przyrządów pomiarowych i użytkowanie
 • Parametry metrologiczne przyrządów pomiarowych
 • Błędy pomiarów i interpretacja wyników
 • Przyrządy suwmiarkowe, mikrometryczne i czujniki pomiarowe, sprawdziany funkcjonalne
 • Przyrządy pomiarowe w konfrontacji z rysunkiem technicznym i planem kontroli
 • Najczęściej popełniane błędy w obsłudze przyrządów

Cena szkoleń obejmuje:  
 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,  
 • obiad, przerwy kawowe

Zgłoszenia można przesyłać na adres: 

szkolenia@igel-cmm.com

Zapraszamy do udziału także w innych szkoleniach!

https://www.igel-cmm.com/szkolenie-system-zarzadzania-jakoscia