OPROGRAMOWANIE POMIAROWE

Organizujemy i przeprowadzamy profesjonalne szkolenia dla inżynierów z zakresu obsługi maszyny do pomiarów współrzędnościowych (CMM). Nasi szkoleniowcy to certyfikowani inżynierowie mający wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pomiarów elementów wykonanych z różnych materiałów oraz posiadających nietypowe wymiary. Specjalistyczna wiedza jest przekazywana w łatwy, przejrzysty sposób, a szkolenie jest podzielone na dwie części: część teoretyczną oraz część praktyczną. 

Celem szkolenia inżynierskiego jest odświeżenie zagadnień teoretycznych dotyczących metrologii i umiejętności doboru odpowiednich narzędzi pomiarowych oraz zdobycie wiedzy z zakresu praktycznej obsługi maszyny współrzędnościowej. Tematyka szkolenia jest ściśle związana z dokonywaniem pomiarów oraz późniejszą interpretacją otrzymanych wyników. Stawiamy przede wszystkim na umiejętności praktyczne, które można wykorzystać w pracy z maszynami współrzędnościowymi. Wszystkie poruszane zagadnienia są przedstawiane zgodnie z najnowszymi normami i standardami.