SZKOLENIE: Wprowadzenie do wymagań IATF 16949 :2016
Proponowany plan szkolenia:

- Charakterystyka standardów motoryzacyjnych. Geneza i rozwój.
Różnice pomiędzy ISO/TS 16949:2009, a nowym wydaniem IATF 16949:2016.
Podejście procesowe, a wymagania IATF 16949:2016.
Charakterystyka ogólna wymagań IATF 16949.
Omówienie zakresu merytorycznego standardu IATF 16949:2016.
Specyficzne wymagania Klienta i odpowiedzialność dostawcy.
Audyty i audytowanie wg IATF 16949:2016.
Ciągłe doskonalenie wg standardów branży Automotive.


Ćwiczenia
 
- opracowania harmonogramu audytów wyrobu, procesu i systemu
- określanie wskaźników KPI monitorowania procesu
- przeprowadzanie audytów wewnętrznych
- tworzenie przeglądu zarządzania
- praca z dokumentacją systemową (procedury, karty procesu, analiza ryzyka)