SZKOLENIE: Wprowadzenie do wymagań IATF 16949 :2016
Cena netto:1000,00PLN
Cena brutto:1230,00PLN
Ilość: osoba

Termin szkolenia: -
Czas trwania:
-
Miejsce: 
ul. Herbowa 11, 62-070 Dąbrówka
Cena: 700 zł/os (netto)  PROMOCJA!


Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z wytycznymi specyfikacji technicznej dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016
 • Zapoznanie ze specyficznymi wymaganiami klientów branży motoryzacyjnej

Adresaci:

 • szefowie projektów
 • pracownicy działów jakości
 • właściciele procesów systemu zarządzania jakością
 • pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości
 • osoby wdrażające systemy jakości wg IATF 16949:2016

Plan szkolenia:

 • Charakterystyka standardów motoryzacyjnych
 • Różnice pomiędzy ISO/TS 16949:2009, a nowym wydaniem IATF 16949:2016
 • Podejście procesowe, a wymagania IATF 16949:2016
 • Charakterystyka ogólna - Omówienie zakresu merytorycznego standardu IATF 16949:2016
 • Specyficzne wymagania Klienta i odpowiedzialność dostawcy
 • Audyty i audytowanie wg IATF 16949:2016
 • Ciągłe doskonalenie wg standardów branży Automotive
 • Opracowania harmonogramu audytów wyrobu, procesu i systemu
 • Określanie wskaźników KPI monitorowania procesu
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych
 • Tworzenie przeglądu zarządzania
 • Praca z dokumentacją systemową (procedury, karty procesu, analiza ryzyka)

Cena szkoleń obejmuje:  
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • obiad, przerwy kawowe

Zgłoszenia można przesyłać na adres: 

szkolenia@igel-cmm.com

Zapraszamy do udziału także w innych szkoleniach!

https://www.igel-cmm.com/szkolenie-system-zarzadzania-jakoscia