SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Prowadzimy szkolenia z systemu zarządzania jakością. W zakres szkolenia wchodzi część teoretyczna, która obejmuje wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolą jakości, w tym:
 
- celów związanych z kontrolą jakości
- dokumentacji technicznej
- przyrządów pomiarowych, w szczególności odpowiedni dobór oraz zastosowanie praktyczne
- kryteria jakości

Na szkoleniu poruszane są zagadnienia problematyczne, wynikające z codziennej pracy przy maszynie pomiarowej, które pozwalają znaleźć odpowiednie rozwiązania usprawniające kontrolę jakości. W części ćwiczeniowej uczymy jak radzić sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych, a także wskazujemy najkorzystniejsze sposoby komunikacji. Praktyczny etap szkolenia dotyczy także poprawnej analizy i interpretacji rysunku technicznego oraz wykonywania pomiarów na współrzędnościowej maszynie pomiarowej.
Jesteśmy zespołem ekspertów, którzy specjalizują się w dziedzinie metrologii, ale ze względu na specyfikę branży, mamy także doświadczenie oraz wiedzę na temat kontroli jakości, doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego oraz konstrukcji mocowań ułatwiających sprawną wymianę mierzonych części.