SZKOLENIE: Projektowanie sprawdzianów oraz zasady doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego

Czas trwania: 2 dni  8:30 - 15:30
Miejsce: 
ul. Herbowa 11, 62-070 Dąbrówka
Cena: 1600 zł/os (netto)  PROMOCJA!


Cel szkolenia:

 • Zasady doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego dla charakterystyk specjalnych
 • Zapoznanie się z normą ISO 14253-1 dotyczącej zasad orzekania o zgodności lub niezgodności wyrobów
 • Obliczanie wymiarów elementów sprawdzających
 • Zrozumienie współpracy konstruktor-metrolog
 • Projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych
 • Zapoznanie się z obliczeniami wymiarów elementów sprawdzających

Adresaci:

 • pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, pracownicy działów SQA
 • inżynierowie procesu, technolodzy, kierownicy, liderzy zespołów produkcyjnych
 • technicy jakości o małym doświadczeniu
 • kwalifikowani operatorzy i pracownicy produkcyjni
 • osoby wspomagające działy kontroli jakości i izby pomiarów

Plan szkolenia:

 • Kryteria doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • "Trójkąt bermudzki projektów" a projektowanie, walidacja, i implementacja sprzętu
  kontrolno-pomiarowego
 • Wymagania normy ISO 14253-1
 • Zasady doboru sprzętu kontrolno-pomiarowego dla charakterystyk specjalnych
 • Wymagania rysunkowe a możliwości pomiaru, czyli współpraca konstruktor-metrolog
 • Różnice w wynikach pomiarowych pomiędzy dostawą a klientem- skąd się biorą i jak ich unikać
 • Pomiary i weryfikacja części niesztywnych
 • Sprawdziany i dedykowane przyrządy pomiarowe
 • Tolerancje dla części ruchomych w sprawdzianach 
 • Wskazówki dotyczące użytkowania sprawdzianów i dedykowanych przyrządów pomiarowych 

Cena szkoleń obejmuje:  
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • obiad, przerwy kawowe

Zgłoszenia można przesyłać na adres: 

szkolenia@igel-cmm.com

Zapraszamy do udziału także w innych szkoleniach!

https://www.igel-cmm.com/szkolenie-system-zarzadzania-jakoscia