SZKOLENIE: Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016SZKOLENIE: Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016
SZKOLENIE: Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016
SZKOLENIE: Pełnomocnik systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949:2016
Cena netto:1000,00PLN
Cena brutto:1230,00PLN
Ilość: osoba

Termin szkolenia: -
Czas trwania:
-
Miejsce: 
ul. Herbowa 11, 62-070 Dąbrówka
Cena: 700 zł/os (netto)  PROMOCJA!


Cel szkolenia:

 • Zapoznanie z wytycznymi specyfikacji technicznej dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat wymagań IATF 16949:2016
 • Zapoznanie ze specyficznymi wymaganiami klientów branży motoryzacyjnej

Adresaci:

 • szefowie projektów
 • pracownicy działów jakości
 • właściciele procesów systemu zarządzania jakością
 • pełnomocnicy, specjaliści ds. jakości
 • osoby wdrażające systemy jakości wg IATF 16949:2016

Plan szkolenia:

 • Przyczyny i trudności w rozumieniu rysunków technicznych
 • Klasy dokładności w budowie maszyn i urządzeń i ich powiązanie z rysunkiem
 • Rysunek konwencjonalny, a model 3D
 • Wymiarowanie poszczególnych elementów
 • Konsekwencje integralności norm przywołanych na rysunku
 • Zasady analizy rysunków technicznych oraz najczęściej popełniane w analizie błędy
 • Rodzaje linii i ich znaczenie
 • Rzutowanie europejskie i amerykańskie i ich oznaczanie na rysunkach
 • Przekroje i widoki
 • Odmiany baz i ich zaznaczanie na rysunkach
 • Tolerancje geometryczne
 • Maksimum i minimum materiału / Modyfikatory

Praktyczne ćwiczenia
 • Opracowania harmonogramu audytów wyrobu, procesu i systemu
 • Określanie wskaźników KPI monitorowania procesu
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych
 • Tworzenie przeglądu zarządzania
 • Praca z dokumentacją systemową (procedury, karty procesu, analiza ryzyka)
 • Analiza FMEA
 • Pisanie planów kontroli
 • Działania poaudytowe: Metoda 8D i 5 Why
 • Analiza ryzyka

Cena szkoleń obejmuje:  
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • obiad, przerwy kawowe

Zgłoszenia można przesyłać na adres: 

szkolenia@igel-cmm.com

Zapraszamy do udziału także w innych szkoleniach!

https://www.igel-cmm.com/szkolenie-system-zarzadzania-jakoscia