Proponowany plan szkolenia:

- przypomnienie pojęcia metrologi
- metrologia wielkości geometrycznych
- błędy pomiarów
- klasyfikacja przyrządów pomiarowych
- metody pomiarowe
- współrzędnościowa technika pomiarowa
- elementy geometryczne i teoretyczne
- tolerancje geometryczne
- współrzędnościowe maszyny pomiarowe
- programowanie współrzednościowych maszyn pomiarowychĆwiczenia
 
- analiza czynników mających wpływ na dokładność pomiaru
- określenie metody pomiaru dla danych wymiarów rysunkowych
- określanie minimalnej liczby punków pomiarowych dla danych cech rysunkowych
- określanie baz wymiarowych oraz budowanie układów współrzędnych
- projektowanie właściwego zamocowania detalu na maszynę pomiarową
- budowa trzpieni pomiarowych oraz projektowanie ścieżki pomiarowej
- budowa programu pomiarowego