SZKOLENIE: Metrologia długości i kąta
SZKOLENIE: Metrologia długości i kąta
SZKOLENIE: Metrologia długości i kąta
Proponowany plan szkolenia:

-Przypomnienie pojęcia metrologii
-Metrologia wielkości geometrycznych
-Metrologia a rozwój gospodarczy
-Ważne pojęcia związane z pomiarem
-Metody pomiarowe
-Klasyfikacja przyrządów pomiarowych
-Wskaźniki zdolności przyrządów pomiarowych
-Spójność pomiarowa
-Błędy pomiarów i ich klasyfikacja. Niepewność pomiaru
-Tolerancje geometryczne
-Pomiary makro i mikro geometrii powierzchni
-Współrzędnościowa technika pomiarowa


Ćwiczenia :
 
- projektowanie sprawdzianów specjalnych
- praca z rysunkiem technicznym
- obliczanie wskaźników zdolności
- obliczanie błędów systematycznych oraz niepewności standardowej
- pomiary chropowatości powierzchni