SZKOLENIE: APQP/PPAP Zaawansowane planowanie jakości/Zatwierdzanie detali do produkcji wg AIAG i VDASZKOLENIE: APQP/PPAP Zaawansowane planowanie jakości/Zatwierdzanie detali do produkcji wg AIAG i VDA
SZKOLENIE: APQP/PPAP Zaawansowane planowanie jakości/Zatwierdzanie detali do produkcji wg AIAG i VDA
SZKOLENIE: APQP/PPAP Zaawansowane planowanie jakości/Zatwierdzanie detali do produkcji wg AIAG i VDA
Cena netto:900,00PLN
Cena brutto:1107,00PLN
Ilość: osoba

Czas trwania: 8:30 - 15:30
Miejsce: 
ul. Herbowa 11, 62-070 Dąbrówka
Cena: 900 zł/os (netto)  PROMOCJA!


Cel szkolenia:

 • Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej
 • Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP
 • Zapoznanie ze specyficznymi wymaganiami klientów branży motoryzacyjnej

Adresaci:

 • szefowie projektów, przedstawiciele klientów, audytorzy
 • pełnomocnicy zarządu ds. jakości
 • szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej
 • konstruktorzy, technolodzy
 • pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego

Plan szkolenia:

 • Wprowadzenie do zagadnienia planowania jakości wyrobu
 • Źródło wymagań: normy, podręczniki, specyficzne wymagania klienta
 • Wymagania podręcznika APQP - omówienie poszczególnych etapów
 • Podejście wg VDA MLA - zapewnienie poziomu dojrzałości nowych części
 • Typowe techniki, narzędzia i dokumenty: FMEA, Proces Flow Chart, plany kontroli, MSA, kwalifikacje personelu,
  tabela poliwalencji, badanie zdolności procesów, OEE i R&R, reklamacje, raporty 8D
 • PPAP - omówienie podręcznika
 • Poziomy przedłożenia PPAP
 • PSW - zasady wypełnia gwarancji przedłożenia
 • Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu – PPF (VDA)
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu tworzenia podstawowej dokumentacji jakościowej, analizę przyczyn źródłowych itp.

Cena szkoleń obejmuje:  
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • obiad, przerwy kawowe

Zgłoszenia można przesyłać na adres: 

szkolenia@igel-cmm.com

Zapraszamy do udziału także w innych szkoleniach!

https://www.igel-cmm.com/szkolenie-system-zarzadzania-jakoscia