SZKOLENIA

Oferujemy różnorodny zakres szkoleń, który może zostać przeprowadzony w Państwa firmie lub poza siedzibą firmy. Nasze szkolenia są prowadzone przez certyfikowanych ekspertów i inżynierów, którzy posiadają doświadczenie w obsłudze maszyn współrzędnościowych oraz są specjalistami w dziedzinie metrologii oraz jakości.

Każdy program szkoleniowy można dowolnie modyfikować rozszerzając o dowolne zagadnienia lub skupiając się tylko na wybranych. Według potrzeb i sytuacji problemowych w Państwa firmie możemy także stworzyć indywidualny program szkoleniowy.