SZKOLENIE: Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego
SZKOLENIE: Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego
SZKOLENIE: Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego
Proponowany plan szkolenia:

- Pojęcia związane z wyposażeniem pomiarowym oraz procesem nadzorowania. Cel nadzorowania.
- Wytyczne norm w zakresie nadzorowania wyposażenia kontrolno pomiarowego
- Zadania nadzorowania w różnych fazach procesu produkcyjnego
- Dobór wyposażenia kontrolno-pomiarowego
- Podstawowe zagadnienia związane z wzorcowaniem
- Proces potwierdzenia metrologicznego
- Identyfikowanie i ewidencja wyposażenia kontrolno pomiarowego
- Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa a nadzorowanie wyposażenia
- Wskaźniki zdolności wyposażenie kontrolno -pomiarowego
- Procedura związana z nadzorowaniem
 
Ćwiczenia :
 
- Typowe niezgodności po audytowe oraz działania z nimi związane
- Tworzenie instrukcji wzorcowania
- Projektowanie sprawdzianów specjalnych
- Tworzenie wykazu środków kontrolno - pomiarowych
- Obliczanie R&R
- Tworzenie procedury nadzorowania środków kontrolno - pomiarowych