SZKOLENIE: Analiza systemu pomiarowego (MSA) oraz statystyczne sterowanie procesem (SPC)SZKOLENIE: Analiza systemu pomiarowego (MSA) oraz statystyczne sterowanie procesem (SPC)
SZKOLENIE: Analiza systemu pomiarowego (MSA) oraz statystyczne sterowanie procesem (SPC)
SZKOLENIE: Analiza systemu pomiarowego (MSA) oraz statystyczne sterowanie procesem (SPC)
Dostępne terminy:
Już od:
900,00PLN
1107,00PLN

Czas trwania: 8:30 - 15:30
Miejsce: 
ul. Herbowa 11, 62-070 Dąbrówka
Cena: 900 zł/os (netto) 


Cel szkolenia:

 • Przedstawienie znaczenia statystycznego sterowania procesem SPC i analizy systemów pomiarowych MSA w kontekście współczesnych wymagań jakościowych
 • Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznych
 • Przedstawienie wzajemnych relacji pomiędzy SPC i MSA
 • Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC i MSA, doboru narzędzi, a także przeprowadzania analiz interpretacji wyników

Adresaci:

 • kontrola jakości, technolodzy
 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procedur SPC
  oraz MSA w przedsiębiorstwie
 • doradcy techniczni, technicy jakości o małym doświadczeniu
 • członkowie zespołów realizujących projekty doskonalące, analitycy zajmujący
  się analizą i przetwarzaniem danych

Plan szkolenia:

 • SPC, a współczesne systemy zarządzania jakością - rola i znaczenie
 • Pojęcia procesu stabilnego i rozregulowanego
 • Badanie zdolności procesu i maszyn
 • Wyznaczanie wskaźników: Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk, i ich interpretacja
 • Karty kontrolne: zasady funkcjonowania, konstrukcja kart kontrolnych
 • Dobór oraz zastosowanie kart kontrolnych - metody próbkowania
 • Wprowadzenie do MSA: znaczenie zdanych, zmienne pomiarowe, skale pomiarowe
 • Wpływ systemu pomiarowego na obserwowaną zmienność procesu
 • Przygotowanie systemu zbierania danych i plan pomiaru
 • Błędy pomiaru: liniowość, stabilność, powtarzalność, odtwarzalność
 • Powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego Gage R&R
 • Zdolność urządzenia pomiarowego - wskaźniki Cg i Cgk

Cena szkoleń obejmuje:  
 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • obiad, przerwy kawowe

Zgłoszenia można przesyłać na adres: 

szkolenia@igel-cmm.com

Zapraszamy do udziału także w innych szkoleniach!

https://www.igel-cmm.com/szkolenie-system-zarzadzania-jakoscia