SZKOLENIE: Specyficzne narzędzia stosowane w motoryzacji: FMEA, PPAP, APQP, SPC
SZKOLENIE: Specyficzne narzędzia stosowane w motoryzacji: FMEA, PPAP, APQP, SPC
Proponowany plan szkolenia:

- Sekwencja działań przy wdrażaniu nowych wyrobów
- Podstawy planowania jakości nowych produktów
- Typowe i opcjonalne składniki PPAP i ich zależność od procesu produkcyjnego - Cele FMEA.
- FMEA jako metoda ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy lub zarządzania ryzykiem
- Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola i skład zespołu
- Kontrola jakości a statystyczne sterowanie procesem
- Współczynniki zdolności procesu Cp, Cpk
- Karty przebiegu procesu, karty kontrolne jako narzędzia monitorowania i doskonalenia procesu
- Analiza systemów pomiarowych MSA


Ćwiczenia
 
- Tworzenie planów kontroli
- Wykonywanie FMEA dla wybranego procesu prodykcyjnego
- Obliczanie współczynników Cp i Cpk
- Wyznaczanie współczynników zdolności na podstawie kart kontrolnych
- Formularz PSW - zasady wypełniania