SZKOLENIE: Specyficzne narzędzia stosowane w motoryzacji: FMEA, PPAP, APQP, SPCSZKOLENIE: Specyficzne narzędzia stosowane w motoryzacji: FMEA, PPAP, APQP, SPC
SZKOLENIE: Specyficzne narzędzia stosowane w motoryzacji: FMEA, PPAP, APQP, SPC
SZKOLENIE: Specyficzne narzędzia stosowane w motoryzacji: FMEA, PPAP, APQP, SPC
Cena netto:1000,00PLN
Cena brutto:1230,00PLN
Ilość: osoba

Termin szkolenia:-
Czas trwania: 
-
Miejsce: 
ul. Herbowa 11, 62-070 Dąbrówka
Cena: 700 zł/os (netto)  PROMOCJA!


Cel szkolenia:

 • Przedstawienie zaawansowanego zarządzania projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej
 • Przedstawienie zasad współpracy z klientami i dostawcami w zakresie zatwierdzania dostaw wg podręcznika PPAP
 • Zapoznanie ze specyficznymi wymaganiami klientów branży motoryzacyjnej

Adresaci:

 • szefowie projektów, przedstawiciele klientów, audytorzy
 • pełnomocnicy zarządu ds. jakości
 • szefowie działów / właściciele kluczowych procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji seryjnej
 • konstruktorzy, technolodzy
 • pracownicy działu jakości, pracownicy laboratorium pomiarowego

Plan szkolenia:

 • Sekwencja działań przy wdrażaniu nowych wyrobów
 • Podstawy planowania jakości nowych produktów
 • Typowe i opcjonalne składniki PPAP i ich zależność od procesu produkcyjnego - Cele FMEA.
 • FMEA jako metoda ciągłej poprawy jakości oraz jako metoda analizy lub zarządzania ryzykiem
 • Organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola i skład zespołu
 • Kontrola jakości a statystyczne sterowanie procesem
 • Współczynniki zdolności procesu Cp, Cpk
 • Karty przebiegu procesu, karty kontrolne jako narzędzia monitorowania i doskonalenia procesu
 • Analiza systemów pomiarowych MSA

Praktyczne ćwiczenia:
 • Tworzenie planów kontroli
 • Wykonywanie FMEA dla wybranego procesu prodykcyjnego
 • Obliczanie współczynników Cp i Cpk
 • Wyznaczanie współczynników zdolności na podstawie kart kontrolnych
 • Formularz PSW - zasady wypełniania

Cena szkoleń obejmuje:  
 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,  
 • obiad, przerwy kawowe

Zgłoszenia można przesyłać na adres: 

szkolenia@igel-cmm.com

Zapraszamy do udziału także w innych szkoleniach!

https://www.igel-cmm.com/szkolenie-system-zarzadzania-jakoscia