System skaningowy SM25


Postępująca automatyzacja produkcji części maszyn i urządzeń wymusiła poszerzenie możliwości pomiarowych maszyn współrzędnościowych o pomiary kształtu. Obecnie oraz powszechniej stosowane są głowice skaningowe pozwalające na kompleksowy pomiar części w jednym zamocowaniu i w jednym procesie sprawdzania. Daje to skrócenie czasu łącznej kontroli przedmiotu, ponieważ nie zachodzi potrzeba zmiany przyrządu pomiarowego. Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy konieczny jest jednoczesny pomiar odchyłek kształtu.

Głowica SP25M składa się z trzech podzespołów: korpusu, modułu pomiarowego i modułu (obsady) trzpienia pomiarowego. Korpus głowicy o średnicy 25 mm zawiera układ elektroniczny oraz dwie z trzech części składowych, które tworzą system przetwornika optoelektronicznego. Górna część korpusu zawiera złącze pozwalające na połączenia z głowicą obrotowo-uchylną. Wymiana zespołów nie wymaga ponownej kwalifikacji głowicy. Natomiast dolna część korpusu umożliwia mocowanie pięciu rodzajów modułów pomiarowych (SM25-1, SM25-2, SM25-3, SM25-4, SM25-5), do których można przyłączać moduły w postaci obsad, do których przykręca się trzpienie pomiarowe za pomocą gwintu M3.

Moduły pomiarowe dobierane są do określonej długości trzpieni pomiarowych. Trzpienie mocowane są do modułów o oznaczeniach: SH25-1, SH25-2, SH25-3, SH25-4 i SH25-5 - stanowiąc zestawy. Zamiast modułu pomiarowego do korpusu głowicy można również zastosować adapter TM25-20, do którego można przyłączyć głowicę impulsową TP20 do pomiarów punktowych.
A22371000 Sonda skanująca SP25M Promocja
A-2237-1000

A-2237-1000 Sonda skanująca SP25M

20120.00PLNnetto 24747.60PLNbrutto
A22371200 Moduł przystawki TM2520 Promocja
A-2237-1200

A-2237-1200 Moduł przystawki TM25-20

8217.50PLNnetto 10107.53PLNbrutto
A22371111 Moduł skanujący SM251 Promocja
A-2237-1111

A-2237-1111 Moduł skanujący SM25-1

15285.50PLNnetto 18801.17PLNbrutto
A22371112 Moduł skanujący SM252 Promocja
A-2237-1112

A-2237-1112 Moduł skanujący SM25-2

15285.50PLNnetto 18801.17PLNbrutto
A22371113 Moduł skanujący SM253 Promocja
A-2237-1113

A-2237-1113 Moduł skanujący SM25-3

15285.50PLNnetto 18801.17PLNbrutto
A22371114 Moduł skanujący SM254 Promocja
A-2237-1114

A-2237-1114 Moduł skanujący SM25-4

17869.50PLNnetto 21979.49PLNbrutto
A22371115 Moduł skanujący SM255 Promocja
A-2237-1115

A-2237-1115 Moduł skanujący SM25-5

22914.00PLNnetto 28184.22PLNbrutto
A22371111 Moduł skanujący SM251 RBE
A-2237-1111-RBE

A-2237-1111 Moduł skanujący SM25-1 RBE

6500.00PLNnetto 7995.00PLNbrutto
A22371112 Moduł skanujący SM252 RBE
A-2237-1112-RBE

A-2237-1112 Moduł skanujący SM25-2 RBE

6800.00PLNnetto 8364.00PLNbrutto
A22371113 Moduł skanujący SM253 RBE
A-2237-1113 - RBE

A-2237-1113 Moduł skanujący SM25-3 RBE

6800.00PLNnetto 8364.00PLNbrutto
A22371101 Zestaw modułu skanującego SM251
A-2237-1101

A-2237-1101 Zestaw modułu skanującego SM25-1

15500.00PLNnetto 19065.00PLNbrutto
A22371102 Zestaw modułu skanującego SM252 Promocja
A-2237-1102

A-2237-1102 Zestaw modułu skanującego SM25-2

15500.00PLNnetto 19065.00PLNbrutto
A22371103 Zestaw modułu skanującego SM253
A-2237-1103

A-2237-1103 Zestaw modułu skanującego SM25-3

15500.00PLNnetto 19065.00PLNbrutto
A22371104 Zestaw modułu skanującego SM254
A-2237-1104

A-2237-1104 Zestaw modułu skanującego SM25-4

24950.00PLNnetto 30688.50PLNbrutto
A22371105 Zestaw modułu skanującego SM255
A-2237-1105

A-2237-1105 Zestaw modułu skanującego SM25-5

22450.00PLNnetto 27613.50PLNbrutto


      Oferta
 systemów wymiany modułów FCR25
, z których każdy umożliwia przechowywanie w każdym porcie dowolnych elementów systemu SP25M. Moduły skanujące SM25 oraz moduły przystawki TM25-20 TTP można dokować bezpośrednio w portach FCR25. Obsady trzpieni skanujących SH25 wymagają przystawki PA25-SH. Moduły TP20 można przechowywać z pomocą przystawki PA25-20.


FCR25
Zespół z portami potrójnymi jest przystosowany do zainstalowania w modułowym systemie zasobnika MRS.

Zestaw wkładek przystawki portu FCR25
Wkładki PA25-SH i PA25-20 do przechowywania obsad trzpieni pomiarowych SH25-# lub modułów sondy TP20.

FCR25-L3
Autonomiczny zespół z 3 portami przeznaczony dla mniejszych maszyn współrzędnościowych lub optycznych maszyn współrzędnościowych.

FCR25-L6
Autonomiczny zespół z 6 portami przeznaczony dla mniejszych maszyn współrzędnościowych lub optycznych maszyn współrzędnościowych.

Elastyczne magazynki FCR25  

Źródło: www.renishaw.com


        Moduły oznaczone SM25-1 przeznaczone są do pomiarów z trzpieniem o długości od 20 mm do 50 mm. Moduły oznaczone liczbą 4 przeznaczone są do pomiarów z trzpieniem o długości od 220 mm do 400 mm. W ostatnim czasie wprowadzono również zestaw oznaczony liczbą 5 przeznaczony do pomiarów z trzpieniem bocznym (prostopadłym do osi głowicy) o długości od 10 mm do 100 mm.

      Trzy moduły zostały skonstruowane w taki sposób, aby największe odchylenie kątowe zapewniało maksymalną efektywność przetwornika dla najkrótszego przewidzianego do zastosowania trzpienia pomiarowego, a także by przy maksymalnej dopuszczalnej długości trzpienia parametry głowicy utrzymywane były na optymalnym poziomie. Zakres roboczy wychylenia trzpienia każdego modułu wynosi 0,5 mm we wszystkich kierunkach i dla wszystkich orientacji przestrzennej głowicy.
  System SP25M  
    Źródło: www.renishaw.com


       Głowica skaningowa umożliwia nie tylko wykrycie styku końcówki pomiarowej z powierzchnią mierzonego przedmiotu (jak głowice impulsowe), ale również wyznaczenie wartości współrzędnych dzięki przetwornikom pomiarowym występującym w każdej z osi. Głowica skaningowa stanowi w istocie współrzędnościową mikromaszynę mierzącą położenie końcówki trzpienia we współrzędnych X, Y, Z. Podczas pomiaru wskazanie z przetworników pomiarowych głowicy dodawane jest do wartości współrzędnych położenia głowicy zarejestrowanych przez układy pomiarowe znajdujące się w osiach maszyny współrzędnościowej.

      Najczęściej stosowany typ głowic skaningowych to głowice z systemem sprężyn płasko-równoległych. Występują tu trzy moduły zapewniający nacisk pomiarowy oraz mierzące wychylenie trzpienia głowicy w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach: X, Y oraz Z. W głowicach pasywnych nacisk realizowany jest przez sprężyny płasko-równoległe lub membranowe. W takim przypadku siła nacisku końcówki na mierzoną powierzchnię jest liniowo zależna od wychylenia trzpienia ze stanu równowagi. W głowicach aktywnych występują dodatkowo elektroniczne generatory siły nacisku zapewniające prawie stały nacisk pomiarowy, niezależnie od wychylenia trzpienia pomiarowego. Głowice skaningowe aktywne zwykle są większe i są mocowane bezpośrednio do pinoli maszyny. Głowice pasywne mają zazwyczaj budowę kompaktową i są stosowane z głowicami obrotowo-uchylnymi.   Pomiar głowicą skaningową

     Głowice skaningowe wyposażone są najczęściej w przetworniki pomiarowe optoelektroniczne lub indukcyjnościowe. Ich rozdzielczość wynosi najczęściej 0,1 μm przy zakresie pomiarowym od 1 mm do 5 mm. W odróżnieniu od pomiaru za pomocą głowic przełączających, podczas pomiaru za pomocą głowic mierzących końcówka pomiarowa nie traci kontaktu z powierzchnią mierzonego przedmiotu. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu pomiaru i w konsekwencji ustalenie współrzędnych większej liczby punktów pomiarowych.

      Zasada działania takiej głowicy skaningowej polega na tym, że wychylenie trzpienia pomiarowego powstałe na skutek jej styku z przedmiotem jest mierzone przez przetworniki pomiarowe. Wskazanie systemu pomiarowego głowicy jest dodawane do wartości współrzędnych położenia głowicy, zarejestrowanych przez komputer maszyny, i tak powstała suma jest dopiero wartością współrzędnych położenia końcówki pomiarowej. Sumowanie powyższe ma miejsce we wszystkich trzech osiach pomiarowych. Głowica podczas pomiaru nie musi być w położeniu zerowym, ponieważ analogowy sygnał systemu pomiarowego głowicy jest dyskretyzowany, a następnie dodawany do wartości współrzędnych położenia głowicy zarejestrowanych przez komputer. Wyniki pomiaru, będący wartością współrzędnych określających przestrzenne położenie końcówki pomiarowej, zawiera te same informacje jak w przypadku pomiaru w położeniu zerowym (neutralnym) trzpienia głowicy.
Źródło: Eugeniusz Ratajczyk, Współrzędnościowe systemy pomiarowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2016.
Filtry
Moduł pomiarowy
Długość trzpienia pomiarowego
811PLN 39483PLN