Kalibracja współrzędnościowych maszyn pomiarowychKalibracja współrzędnościowych maszyn pomiarowych
Kalibracja współrzędnościowych maszyn pomiarowych
Kalibracja współrzędnościowych maszyn pomiarowych
Wzorcowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych przeprowadzane jest zgodnie z normą PN-EN ISO 10360-2_2010P. Procedury kalibracji są zgodne z międzynarodowymi dyrektywami VDI/VDE 2617. 

Dokumentem prezentującym wynik przeprowadzonej kalibracji jest Świadectwo Wzorcowania, które zwiera oszacowaną niepewność pomiaru oraz określa spójność pomiarową. Zapewniamy spójność pomiarową dzięki stosowaniu wzorców i przyrządów wzorcowanych.
 
Do kalibracji współrzędnościowych maszyn pomiarowych używane są mierniki, które są regularnie kalibrowane w akredytowanych laboratoriach.

Przed każdą kalibracją przeprowadzamy szczegółową ekspertyzę dotyczącą stanu maszyny pomiarowej.