Portalowa maszyna pomiarowa WENZEL LH 65/SP25M 2003r.   (x: 650mm y: 1200mm z: 500mm)

WENZEL LH 65   
ROK KONSTRUKCJI 2003  

ZAKRES POMIAROWY
X: 650mm
Y: 1200mm
Z: 500mm

MPEe (µm)   = 2,3 + L/300 (L w mm) MPEp (µm)   = 2,3
Niepewność pomiaru wg DIN EN ISO 10360-2
Zakres temperatur:  19°C - 21°C, 1 K/h, 1 K/m, 2 K/d  

System sterowania WPC2040/3 | HT400 
System sondy PH10M |SP25M | FCR25 | MRS400
Oprogramowanie WM | Quartis X3 GEO  
Akcesoria biurko oraz System PC z Windows10
Zestaw trzpieni pomiarowych / przedłużeń | 18 sztuk M2 


CENA NETTO: 49 900,00 EUR
*
*Cena nie zawiera transportu, uruchomienia, kalibracji oraz szkolenia z obsługi.