SKANOWANIE 3D - Chmura punktów
SKANOWANIE 3D - Chmura punktów
SKANOWANIE 3D - Chmura punktów
SKANOWANIE 3D - Chmura punktów
SKANOWANIE 3D - Chmura punktów

Posiadamy potrzebne narzędzia,  gdy niezbędne jest zebranie chmury punktów z całej powierzchni w celu porównania wyników z dostępnym nominalnym modelem CAD lub stworzenia całkowicie nowego modelu CAD.

Dzięki definiowanym siatkom punktów oraz możliwości konsolidacji w celu inteligentnej redukcji punktów możliwe jest zwiększenie dokładności pomiarowej i szersze spectrum zastosowania w przeprowadzeniu kontroli jakości.

Chmura punktów może być przedstawiona w plikach o rozszerzeniu .vda czy .asc.