Wysięgnikowa maszyna pomiarowa WENZEL RS 1618/PH10 1999 r. (x: 3000 mm y: 1600 mm z: 1800 mm)

WENZEL RS 1618
ROK KONSTRUKCJI 1999 

ZAKRES POMIAROWY
X: 3000mm
Y: 1600mm
Z: 1800mm

MPEe (µm)   = 35 + L/250 (L w mm) MPEp (µm) = 35
Niepewność pomiaru wg DIN EN ISO 10360-2
Zakres temperatur:  19°C - 21°C, 1 K/h, 1 K/m, 2 K/d  

System sterowania WPC2040 | HT400 
System sondy PH10 | TP20 | Moduł TP20
Oprogramowanie WM | Metrosoft CM  
Akcesoria biurko oraz System PC z Windows
Zestaw trzpieni pomiarowych  


CENA NETTO: 37 000,00 EUR*
*Cena nie zawiera transportu, uruchomienia, kalibracji oraz szkolenia z obsługi